Publicatie

Publication date

Tool Analyses: voor het vergelijken van patiëntervaringen tussen zorgaanbieders. (versie 1.0)

Boer, D. de, Triemstra, M., Koopman, L., Zuidgeest, M. Tool Analyses: voor het vergelijken van patiëntervaringen tussen zorgaanbieders. (versie 1.0) Diemen/Utrecht: NIVEL, Zorginstituut Nederland, 2016.
Read online
Deze tool bundelt kennis over hoe data van patiëntervaringen geanalyseerd kan worden zodat het gebruikt kan worden om zorgaanbieders te vergelijken. Deze vergelijkingsinformatie kan door zorgaanbieders en brancheorganisaties gebruikt worden als verantwoording aan patiënten, overheid en zorgverzekeraars.
De beoogde lezers van deze tool zijn statistici, methodologen en onderzoekers die zelf vergelijkende analyses uitvoeren. Deze tool biedt ook achtergrondinformatie aan zorgaanbieders (brancheorganisaties), patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars die ondersteuning willen inhuren voor het uitvoeren van analyses voor het vergelijken van zorgaanbieders.
Deze tool maakt deel uit van een reeks van tools over patiëntervaringsmetingen, over onderwerpen als privacy, dataverzameling, en kwalitatieve methoden en evalueren en optimaliseren. De tools bieden verdiepende en praktische informatie in aanvulling op de Handreiking Ontwikkelen van Patiëntervaringsvragenlijsten om kwaliteit van zorg te meten (Bos et al., 2015). Deze handreiking legt op hoofdlijnen uit hoe partijen in de zorg vragenlijsten op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen en gebruiken om te komen tot valide en betrouwbare kwaliteitsinformatie. De criteria uit het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (Zorginstituut, 2015) zijn het uitgangspunt.
Procedures en werkinstructies die eerder zijn ontwikkeld voor de Consumer Quality Index (CQ-index) methodiek waren de basis van de tools.
Zorginstituut Nederland biedt deze ondersteunende materialen aan om het meten, verzamelen en analyseren van kwaliteitsinformatie te standaardiseren. Hiermee wordt verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland gestimuleerd en wordt ervoor gezorgd dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Onderzoekers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en adviseurs van Zorginstituut Nederland hebben deze tool samengesteld.