Publicatie

Publication date

Tool Dataverzameling: voor het meten van patiëntervaringen (versie 1.0).

Triemstra, M., Boer, D. de, Koopman, L., Zuidgeest, M. Tool Dataverzameling: voor het meten van patiëntervaringen (versie 1.0). Utrecht/Diemen: NIVEL, Zorginstituut Nederland, 2016.
Download the PDF
Deze tool geeft praktische aanwijzingen voor het meten van de ervaringen van patiënten1 met de zorg.
Het is bedoeld als hulpmiddel voor alle partijen in de zorg die patiëntervaringen meten met PREMs (Patient Reported Experience Measures)1 of PROMs (Patient Reported Outcome Measures)2. Deze tool is bruikbaar voor verschillende methoden van onderzoek; kwantitatief of kwalitatief, met schriftelijke of online vragenlijsten of interviews. Of het nu gaat om (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van transparantie over de kwaliteit van zorg, of om (markt)onderzoek voor het management van een zorgaanbieder voor het doel van kwaliteitsverbetering. Het gaat om metingen met een algemeen belang: om de kwaliteit van zorg in Nederland transparanter te maken en waar nodig te verbeteren.
Het is belangrijk dat deze dataverzameling op een gestructureerde wijze verloopt voor de vergelijkbaarheid van gegevens tussen zorgaanbieders en verschillende metingen. Zodat zorgaanbieders zich onderling kunnen vergelijken om van elkaar te leren, voor vergelijkingen over de tijd, en voor patiënten om zorgaanbieders te vergelijken voor het maken van keuzes in de zorg.
Deze tool maakt deel uit van een reeks van tools over patiëntervaringsmetingen, over onderwerpen als privacy, analyses, kwalitatieve methoden en evalueren en optimaliseren.' dus voor 'Zorginstituut Nederland biedt deze materialen. De tools bieden verdiepende en praktische informatie in aanvulling op de Handreiking Ontwikkelen van patiëntervaringsvragenlijsten om kwaliteit van zorg te meten (Bos et al., 2015). Deze handreiking legt op hoofdlijnen uit hoe partijen in de zorg vragenlijsten op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen en gebruiken om te komen tot valide en betrouwbare waliteitsinformatie. De criteria uit het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (Zorginstituut, 2015) zijn het uitgangspunt. Procedures en werkinstructies die eerder zijn ontwikkeld voor de Consumer Quality Index (CQ-index) methodiek waren de basis van de tools.
Zorginstituut Nederland biedt deze ondersteunende materialen aan om het meten, verzamelen en analyseren van kwaliteitsinformatie te standaardiseren. Hiermee wordt verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland gestimuleerd en wordt ervoor gezorgd dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Onderzoekers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en adviseurs van Zorginstituut Nederland hebben deze tool samengesteld.