Publicatie

Publication date

Tool Kwalitatieve methoden: voor het maken van patiëntervaringsvragenlijsten. (versie 1.0)

Triemstra, M., Boer, D. de, Koopman, L., Zuidgeest, M. Tool Kwalitatieve methoden: voor het maken van patiëntervaringsvragenlijsten. (versie 1.0) Diemen/Utrecht: NIVEL, Zorginstituut Nederland, 2016.
Download the PDF
<strong>Kern<\strong>

Deze tool geeft praktische aanwijzingen voor het maken van vragenlijsten om de ervaringen van patiënten met de zorg te meten. De tool is bedoeld als hulpmiddel voor onderzoekers die door patiënten/cliënten gerapporteerde ervaringen met het zorgproces (zogeheten PREMs; Patient Reported Experience Measures) of door patiënten/cliënten gerapporteerde uitkomsten van de zorg (zogeheten PROMs; Patient Reported Outcome Measures) willen ontwikkelen. Met specifieke uitleg over drie kwalitatieve methoden, te weten: focusgroepen, concept mapping en cognitieve interviews. Deze methoden kunnen respectievelijk worden toegepast voor het genereren van vragen voor de vragenlijst, het clusteren en selecteren van relevante onderwerpen en vragen, en voor het uittesten en herformuleren van de vragen.

<strong>Omschrijving<\strong>

Deze tool maakt deel uit van een reeks van tools over patiëntervaringsmetingen, over onderwerpen als privacy, dataverzameling, analyses, evalueren en optimaliseren. De tools bieden verdiepende en praktische informatie in aanvulling op de Handreiking Ontwikkelen van Patiëntervaringsvragenlijsten om kwaliteit van zorg te meten (Bos et al., 2015). Deze handreiking legt op hoofdlijnen uit hoe partijen in de zorg vragenlijsten op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen en gebruiken om te komen tot valide en betrouwbare kwaliteitsinformatie. De criteria uit het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (Zorginstituut, 2015) zijn het uitgangspunt. Procedures en werkinstructies die eerder zijn ontwikkeld voor de Consumer Quality Index (CQ-index) methodiek waren de basis van de tools.​