Publicatie

Publication date
Waarnemende huisartsen in Nederland: gegevens uit de huisartsenregistratie en enkele schattingen.
Velden, L.F.J. van der, Batenburg, R.S. Waarnemende huisartsen in Nederland: gegevens uit de huisartsenregistratie en enkele schattingen. www.nivel.nl: NIVEL, 2009.
Download the PDF
Gegevensverzameling
Authors (2) of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)