Publicatie

Publication date

Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland.

Lee, I. van der, Batenburg, R. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland. Utrecht: NIVEL, 2014.
Download the PDF
Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar bezochten de afgelopen jaren een tandprotheticus. Zij zijn door de bank genomen zeer tevreden met de zorg van deze mondzorgspecialist. Hij krijgt een 8,2 voor zijn zorg. Toch heeft de helft van de mensen met een kunstgebit nog geen weet van zijn bestaan.

Van de Nederlanders boven de 18 jaar heeft 21% een tandprothese of kunstgebit. Veel mensen blijven hiervoor bij hun tandarts en bijna de helft (47%) bezoekt hiervoor een tandprotheticus. Deze mensen zijn relatief wat ouder, over het algemeen wat lager opgeleid en ze wonen in de steden in het westen van het land. De meesten hebben een volledig kunstgebit, zo blijkt uit onderzoek dat het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) uitvoerde voor de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

Verwijzing
Een tandprotheticus meet een tandprothese of kunstgebit aan en biedt daarvoor zorg en onderhoud. Iets minder dan de helft van de klanten komt via een verwijzing van de tandarts. Het merendeel gaat op eigen initiatief naar een tandprotheticus, zoekt deze in de buurt of gaat naar iemand die is aanbevolen door familie of vrienden. Mensen gaan in eerste instantie naar een tandprotheticus om zich een gebitsprothese of kunstgebit te laten aanmeten. Later voor een reparatie of aanpassing van de prothese. Gemiddeld bezoeken klanten de tandprotheticus 6,5 keer.

Voorkeur
‘Vaste’ klanten geven de voorkeur aan de zorg van de tandprotheticus boven die van de tandarts voor de zorg voor hun prothese. Ze vinden het belangrijk dat hij er speciaal voor is opgeleid en een wettelijke registratie heeft. Vier van de vijf klanten vinden het belangrijk dat ze kunnen meebeslissen, 63% vindt dat dit ook goed kan bij zijn tandprotheticus. Ondanks de goede ervaringen van veel mensen blijkt de meerderheid van de mensen met een prothese die nog nooit een tandprotheticus hebben bezocht, ook geen weet te hebben van zijn bestaan.

Onderzoek
Het NIVEL zette eind 2013 een enquête uit onder 82.000 panelleden van het internetpanel van opinieonderzoeksbureau TNS NIPO. Van hen kregen 1100 mensen een vragenlijst, 550 die klant zijn of waren van een tandprotheticus, 275 die geen klant zijn of waren maar wel een prothese hebben, en 275 mensen zonder prothese. Van de 1100 mensen vulden er 840 de vragenlijst in.