Publicatie

Publication date

Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017.

Boersma-van Dam, E., Weesie, Y., Hek, K., Schermer, T., Nielen, M. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018. 31 p. Bijlage: Tabellen van eerdere jaren.
Download the PDF