Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van huisartsen: Peiling 2012.

Hassel, D.T.P. van, Kenens, R.J. Cijfers uit de registratie van huisartsen: Peiling 2012. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Praktijken
• De praktijkdefinitie is bijgesteld. Niet het praktijkadres, maar de praktijk waar de huisarts zich toe rekent, wordt als uitgangspunt genomen.
• Er zijn 4.917 praktijken op 4.018 praktijklocaties.
• De praktijkvorm wordt nog steeds bepaald aan de hand van het aantal zelfstandige huisartsen en HIDHA’s dat in de praktijk werkt.
• Er zijn 2.291 solo-, 1.757 duo- en 869 groepspraktijken.

Zelfstandig gevestigden, HIDHA’s en waarnemers
• Er zijn 7.893 zelfstandig gevestigde huisartsen, 986 HIDHA’s en naar schatting 1.972 waarnemers.
• Van de zelfstandig gevestigde huisartsen en HIDHA’s is 20% jonger dan 40 jaar en 43% vrouw.
• Van de zelfstandig gevestigde huisartsen en HIDHA’s werkt 26% in een solopraktijk, 38% in een duopraktijk en 36% in een groepspraktijk; 17% werkt op een sololocatie, 28% op een duolocatie en 55% op een groepslocatie. Van de zelfstandig gevestigden is 6% apotheekhoudend.
• In totaal werkt 57% van de huisartsen (zelfstandig gevestigden én HIDHA’s tezamen) parttime.
• De gemiddelde huisartsendichtheid is 2.397 inwoners per fte huisarts.

Pas afgestudeerde huisartsen
• Op 1 januari 2012 zijn er naar schatting 607 praktijkzoekende huisartsen.
• Van de praktijkzoekende huisartsen die gerespondeerd hebben is 78% op zoek naar een eigen praktijk.
• Van de praktijkzoekende huisartsen is73% waarnemer, 20% HIDHA en 7% is niet werkzaam als huisarts.
• Circa 87% van de praktijkzoekende huisartsen wil het liefst een parttime baan.