Zorg en ziekte in cijfers

Met onze unieke kennisinfrastructuur, met daarin registratiesystemen - van ziekten, zorgverlening en zorgverleners - en landelijke panels - van patiënten, burgers en zorgverleners - genereren we ‘cijfers over ziekten en zorg’. De data geven op zichzelf duiding en worden ook ingezet voor verder onderzoek, wat onder andere leidt tot onze Publicaties.

We zien het verspreiden van vergaarde kennis als een belangrijke taak. We publiceren uitkomsten van onze onderzoeken dan ook altijd.