Disclaimer

De Nivel-website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Het Nivel spant zich in om zijn onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk op www.nivel.nl te presenteren. De materie die wij onderzoeken is complex; wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren.

Wij zijn continu bezig met het actualiseren van onze onderzoeksresultaten en het verbeteren van ons onderzoek. Voorbeelden zijn het optimaliseren van de methodologie en het toevoegen van gegevens van praktijken die zich aan ons verbinden in onze datasystemen.

Het kan voorkomen dat gegevens van praktijken die zijn toegevoegd van invloed zijn op reeds eerder gepresenteerde cijfers. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de cijfers die we op onze website presenteren. Daarom is het van belang om bij gebruik van onze cijfers in de bronvermelding altijd aan te geven van welke Nivel-pagina de gegevens afkomstig zijn en op welke datum deze pagina is bezocht. Meer over de correcte bronvermelding vindt u bij Colofon en Copyright.

Nivel Kenniscentrum. . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 03-10-2023; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/disclaimer