Panels en Registraties van het Nivel

Onze unieke onderzoeksinfrastructuur

Voor veel van ons onderzoek maken we gebruik van onze unieke kennisinfrastructuur, met registratiesystemen over ziekten, zorgverlening en zorgverleners, en met landelijke panels met patiënten, burgers en zorgverleners.

 

Met onze panels en registraties beschikken we bij het Nivel over een enorme hoeveelheid data, veelal over vele jaren verzameld. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan maatschappelijk gefundeerd en praktijkgericht onderzoek, op innovatieve wijze. We noemen het werken met voorspellende modellen, datakoppeling, cocreatie en netwerkanalyse.