Panels en Registraties van het Nivel

Onze unieke onderzoeksinfrastructuur

Voor veel van ons onderzoek maken we gebruik van onze unieke kennisinfrastructuur, met registratiesystemen van ziekten, zorgverlening en zorgverleners, en met landelijke panels met patiënten, burgers en zorgverleners.

Met de inzet van onze unieke onderzoeksinfrastructuur met grote landelijke panels en registraties en vele expert-onderzoekers zijn we van waardevolle betekenis in het brede veld van gezondheidszorgonderzoek.