Lopend onderzoek

Nivel’s onderzoeksprojecten en dossiers

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in onderzoeksprojecten. In onze dossiers bieden we verschillende projecten over eenzelfde zorgthema geclusterd aan, met de bijbehorende output (publicaties en meer). Hierdoor wint het onderzoek op het thema wint aan zeggingskracht.

Nivel-icoon teamOnderzoeksprojecten van het Nivel

Een Nivel-project gaat van start met het opstellen van een onderzoeksvoorstel. Na honorering voeren we het project uit. De resultaten publiceren we openbaar.

  • Ga naar lopende projecten en bekijk de volledige lijst van onderzoeksprojecten waar we mee bezig zijn, met welke partners we dit doen en welke resultaten van onderzoek publicaties en meer) u kunt verwachten.
  • Ga naar onze afgesloten projecten om te zien welk onderzoek we in de laatste 5 jaar hebben afgerond . U vindt bij elk afgerond project ook de bijbehorende resultaten van onderzoek (publicaties en andere kennisproducten).

Dossiers van het NivelDossiers van het Nivel

Een dossier van het Nivel bevat een verzameling van onderzoeksprojecten en de bijbehorende onderzoeksproducten over een zorgthema. Dit zijn natuurlijk de publicaties (rapporten, factsheets, infographics), maar ook de bijbehorende nieuwsberichten, de betrokken Nivel-onderzoekers, en ontwikkelde Nivel-tools. Door de clustering van alle relevante informatie over een onderwerp is deze gemakkelijker vindbaar en wint ze aan duidingskracht.

Ga naar het overzicht van Nivel-dossiers en bekijk van welke thema in de zorg u de verzamelde informatie wilt bekijken.

Onderzoek (laten) doen met Nivel-bronnenZie ook de Nivel-onderzoeksprogramma’s

U kunt de onderzoeksprojecten (met alle output) en de dossiers van het Nivel ook vinden bij het Nivel-onderzoeksprogramma waarbinnen het onderzoek wordt gedaan.

Onderzoek (laten) doen met Nivel-bronnenOnderzoek (laten) doen met Nivel-bronnen

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels of registraties van het Nivel. Onze panels van zorggebruikers en een panel met zorgverleners: verpleegkundigen en verzorgenden zijn inzetbaar voor onderzoek voor of derden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze databases met een schat registraties gegevens die de vele deelnemende eerstelijns zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel, zowel zorgregistraties als beroepsregistraties.

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Lopend onderzoek . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-06-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/lopend-onderzoek