Current Size: 100%

Wijkverpleegkundige wil spil zijn in de zorg in de buurt

 

Onderzoeksinfrastructuur

Overzichtstudies en kennisvragen

Synthese van informatie en kennis over de gezondheidszorg
 
NIVEL overzichtstudies geven inzicht in de stand van de kennis over actuele thema's in de gezondheidszorg.

Er zijn inmiddels veertien studies verschenen, onder andere over de wijkverpleegkundige, gezondheids-vaardigheden, deelnamebereidheid en deelnametrouw aan preventieprogramma's, zorg en sport, chronisch ziek en werk, technologie in de zorg thuis, ouderenzorg in de toekomst, de eerste lijn, de praktijkondersteuner, substitutie in de zorg en de opbrengsten van vijf jaar CQ-index. 

Meer over deze studies
 

Lees verder...