Current Size: 100%

Wijkverpleegkundige wil spil zijn in de zorg in de buurt

 

Overzichtstudies en kennisvragen

Synthese van informatie en kennis over de gezondheidszorg
 
De groei van het aantal informatie-bronnen doet de behoefte toenemen aan synthese van al die informatie. Het NIVEL komt met overzichtstudies tegemoet aan deze behoefte.

Er zijn inmiddels twaalf studies verschenen, onder andere over de wijkverpleegkundige, deelnamebereidheid en deelnametrouw aan preventieprogramma's, zorg en sport, chronisch ziek en werk, de eerste lijn, de praktijkondersteuner, substitutie in de zorg en de opbrengsten van vijf jaar CQ-index. 

Meer over deze studies
 

Lees verder...