Onderzoeksinfrastructuur

In onze nieuwsbrief NIVEL Nieuws komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: kennisplatform Open, over openheid na klachten en incidenten in ziekenhuizen, het gebruik van antibiotica in de Europese Unie,en EUR-HUMAN, een Europees onderzoeksproject ten behoeve van zorgprogramma’s voor opvanglocaties van vluchtelingen. Daarnnaast besteden we aandacht aan de ontwikkeling en implementatie van een Advance Care Planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking voor artsen, verpleegkundigen en begeleiders.

Lees verder