Nivel: Ketenpraktijken: hoe verhouden deze zich tot andere organisatievormen?
Nieuws
18-04-2024

Ketenpraktijken in de huisartsenzorg: hoe verhouden deze zich tot andere organisatievormen?

Steeds vaker is er in het nieuws dat huisartsenpraktijken onderdeel worden van een commerciële keten. In een serie van vier infographics, waarvan dit de vierde is, gaan we hier op in. Bovendien zullen we in een Nivel-Verbindt-sessie de verdieping opzoeken binnen het thema ‘commercialisering in de zorg’, samen met ieder die hier interesse in heeft.

De serie infographics hoort bij het onderzoeksrapport Organisatievormen in de Nederlandse huisartsenzorg: van solopraktijk naar keten (19-12-2023) .

Ketens van huisartsenpraktijken: één van de zeven organisatievormen

We zien dat steeds meer huisartsenpraktijken via een externe organisatie aan elkaar worden verbonden. Zo ontstaan ketens van huisartsenpraktijken, die dan ook wel ‘ketenpraktijken’ worden genoemd. Deze organisatievorm is in ontwikkeling. Zo zijn er nu ongeveer net zoveel ketenpraktijken als zelfstandige huisartsenpraktijken binnen een gezondheidscentrum.

Relatie tussen organisatievorm en kwaliteit en toegankelijkheid van zorg

Er komen vragen op over de relatie tussen de organisatiestructuur van een huisartsenpraktijk en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Om dit te kunnen monitoren is het belangrijk om eerst de verschillende ketens te identificeren. Het Nivel heeft een eerste stap gezet in het ontwikkelen van een methode hiervoor, die wordt toegelicht in infographic 3 van de serie ‘Ketens identificeren: eerste stap naar monitoren effecten ketenvorming’. Een andere belangrijke stap is te bepalen welke andere organisatievormen dan ketenpraktijken er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. In infographic 4 van deze serie onderscheiden we zeven organisatievormen in de Nederlandse huisartsenzorg.

Ketenpraktijken: hoe verhouden deze zich tot andere organisatievormen? Bekijk de hele infographic.

Nivel-HA-ketens (niet-)commercieel

Over het onderzoek

Om de verschillende organisatievormen van huisartsenpraktijken in Nederland in kaart te brengen hebben we gebruikgemaakt van huisartsendata afkomstig uit Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg. Deze gegevens zijn aangevuld met data uit het handelsregister (de Kamer van Koophandel).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.