Nivel: Overzicht wachttijdinformatie op ZorgkaartNederland is nuttig, maar kan beter
Nieuws
25-04-2024

Overzicht wachttijdinformatie op ZorgkaartNederland is nuttig, maar kan beter

Op de website ZorgkaartNederland.nl worden de indicatieve wachttijden bij zorginstanties openbaar gepubliceerd. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat verschillende gebruikersgroepen de wachttijdinformatie nuttig vinden, maar problemen ervaren met de presentatie en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Om dit aan te pakken kan men denken aan het verbeteren van de richtlijn voor aanlevering van wachttijdinformatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en aan het voeren van een strengere ingangscontrole op de aangeleverde data. Zo moeten zorgaanbieders gestimuleerd worden om juiste en eenduidige data aan te leveren.

De website Zorgkaartnederland.nl is bij velen bekend als een platform waarop waarderingen over zorgverleners en -aanbieders kunnen worden geplaatst en gelezen. Het platform is echter breder en biedt bijvoorbeeld ook informatie over wachttijden bij zorgverleners.

Online wachttijdinformatie nuttig voor patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar

Het openbaar beschikbaar stellen van wachttijdinformatie bij zorginstellingen is van belang voor de transparantie en organisatie van zorg. De wachttijdinformatie is nuttig voor verschillende gebruikersgroepen: patiënten kunnen het gebruiken bij de keuze voor een zorgaanbieder, zorgaanbieders voor het efficiënt plannen en organiseren van de zorg en zorgverzekeraars voor zorgbemiddeling en zorginkoop.

Verschillende wachttijden op verschillende sites zorgt voor verwarring bij patiënten

Zorgaanbieders zijn verplicht om elke twee weken informatie over hun wachttijden door te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarna deze - openbaar - op ZorgkaartNederland.nl verschijnt. Ook publiceren en registreren veel zorgaanbieders zelf hun wachttijden op hun eigen website en via Zorgdomein. De wachttijden voor dezelfde behandeling kan verschillen per bron. Dit is onwenselijk en leidt tot verwarring bij patiënten, bijvoorbeeld als de wachttijd die de huisarts aangeeft, verschilt van de wachttijd die zij zelf online vinden. De ontwikkeling van een uniforme meetmethode is nodig om verschillen tussen openbare wachttijdinformatie te voorkomen.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestond uit twee delen: een beknopt verkennend literatuuronderzoek en een interviewstudie. Er zijn in totaal 25 interviews afgenomen; met patiënten, met zorgverleners, met medewerkers ‘organisatie en planning’ bij zorgaanbieders en met medewerkers bij zorgverzekeraars. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ZorgkaartNederland, onderdeel van Patiëntenfederatie Nederland.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.