Nivel: Werkgevers willen meer orthopedagogen-generalist opleiden
Nieuws
15-04-2024

Werkgevers willen meer orthopedagogen-generalist opleiden

De opleiding tot orthopedagoog-generalist wordt niet vergoed vanuit de overheid. Werkgevers bekostigen deze zelf en zij ervaren dit als een belemmering om meer orthopedagogen-generalist op te leiden. Terwijl zij wel de wens hebben om deze beroepsgroep meer in hun organisatie in te zetten, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Orthopedagogen-generalist hebben vooral een meerwaarde in hun rol als integrale begeleider van mensen in een afhankelijkheidsrelatie, vanuit een systemisch en ontwikkelingsperspectief.

Orthopedagogen-generalist werken met cliënten die zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden; binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg.

Focus op welzijn en ontwikkeling van de cliënt

De doelgroepen van de orthopedagoog-generalist zijn kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en ouderen, vooral ouderen met dementie. De orthopedagoog-generalist is gefocust op het welzijn en de ontwikkeling van de cliënten. Omdat de doelgroepen waarmee de orthopedagoog-generalist te maken heeft zich veelal in een afhankelijkheidsrelatie bevinden, speelt de omgeving een belangrijke rol in de behandeling en begeleiding van de cliënt door de orthopedagoog-generalist.

De orthopedagoog-generalist
Wat doet orthopedagoog-generalist nu precies: we noemen drie kenmerken die op elkaar inhaken.
De orthopedagoog-generalist:

  • werkt met cliënten binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg
  • probeert het gedrag van de cliënt te begrijpen in het licht van andere relaties
  • richt zich op het verbeteren en ondersteunen van het handelen van alle betrokkenen om de cliënt optimale ontwikkelkansen te bieden
  • levert zorg die niet noodzakelijk gericht is op het ‘behandelen’ van de cliënt, omdat dit niet altijd mogelijk is bij de doelgroepen (cliënten binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg)

Over het onderzoek

Voor het onderzoek hebben we een beknopt literatuuronderzoek uitgevoerd. Ook hebben we focusgroep-bijeenkomsten en interviews gehouden met werkgevers uit de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Ten slotte hebben we gegevens uit eerdere onderzoeken opnieuw geanalyseerd. Het Nivel heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.