Project
afgesloten

Ontwikkeling zorginhoudelijke modules dementie

Duur: maart 2018 - juni 2019

Voor het bieden van zo goed mogelijke zorg aan mensen met dementie is het belangrijk om zoveel mogelijk bij hun wensen en behoeften aan te sluiten. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. De aard van de ziekte maakt dat communicatie met iemand met dementie niet altijd even makkelijk en eenduidig is. Om verpleegkundigen en verzorgenden hierin te ondersteunen worden zorginhoudelijke modules ontwikkeld. De inbreng van de praktijk is de basis voor de ontwikkeling van deze zorginhoudelijke modules. Daarom wordt eerst middels een vragenlijst onderzocht welke knelpunten verpleegkundigen en verzorgenden ervaren in de communicatie met mensen met dementie. Tevens vinden interviews met mantelzorgers en mensen met dementie plaats. Aan de hand van de knelpuntenanalyse wordt bepaald over welke themas de zorginhoudelijke modules zullen gaan. Deze worden ontwikkeld op basis van literatuurverkenningen, practice-based kennis en in nauw overleg met een werkgroep. De zorginhoudelijke modules worden door verpleegkundigen en verzorgenden getest in een praktijktest. Aan de hand van de uitkomsten van deze test worden de zorginhoudelijke modules definitief gemaakt.
Funding
ZonMw programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden
In this project we work together with
Trimbos-instituut
Vilans,
V&VN
Alzheimer Nederland