Publicatie

Publication date

Achtergronddocument bij 'Handreiking palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond'. Achtergronden en methodische verantwoording.

Mistiaen, P., Francke, A.L., Graaff, F.M. de, Muijsenbergh, M.E.T.C. van den. Achtergronddocument bij 'Handreiking palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond'. Achtergronden en methodische verantwoording. Utrecht: NIVEL, Integraal Kankercentrum Nederland, Pharos, 2011. 42 p.
Download the PDF