Publicatie

Publication date

Astma- en COPD-patiënt zegt vaak niet te weten welke zorg wordt vergoed.

Heijmans, M. Astma- en COPD-patiënt zegt vaak niet te weten welke zorg wordt vergoed. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download the PDF
Astma- en COPD-patiënten weten vaak niet welke zorg wel, en welke zorg niet wordt vergoed. Bovendien zeggen ze dat ze meer gebruik van bijvoorbeeld beweegprogramma’s en hulpmiddelen om te stoppen met roken zouden maken, als die worden vergoed.
Vooral vergoedingen voor astma- en COPD-hulpmiddelen, terminale zorg, nieuwe of duurdere geneesmiddelen en fysiotherapie zonder limiet, vinden Astma- en COPD-patiënten belangrijk. Deze zorg zit nu niet of slechts gedeeltelijk in het basispakket. Meer dan de helft van de patiënten weet niet dat ze moeten bijbetalen en hoeveel. Eén op de tien heeft gebruikgemaakt van zorg in de veronderstelling dat deze werd vergoed en kreeg later de rekening gepresenteerd. Dit blijkt uit de Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD. De monitor wordt uitgevoerd door het NIVEL met subsidie van het Astma Fonds.
Mensen met astma en COPD zouden meer zorg gebruiken als die vergoed wordt. Ruim eenderde geeft aan in dat geval meer gebruik te zullen maken van beweegprogramma’s en de sportschool of fysiotherapie. Een kwart verwacht dan nieuwe of duurdere geneesmiddelen te gebruiken en ongeveer een vijfde zou een beroep willen doen op vervangende mantelzorg of hospicezorg, op zittend vervoer bij revalidatie en zonodig op dieet en dieetadvisering.
Minder belangrijk vinden ze vergoeding van het lidmaatschap van patiëntenorganisaties en deelname aan hun activiteiten, en vergoeding van alternatieve geneesmiddelen. Maar er zijn ook verschillen. COPD-patiënten vinden bijvoorbeeld vergoeding van hulpmiddelen en cursussen om te stoppen met roken belangrijker. En astmapatiënten zien liever psychosociale zorg en alternatieve behandelingen vergoed.
Voor de monitor is in oktober 2007 549 mensen met astma en 315 mensen met COPD gevraagd naar hun ervaringen met het vergoeden van gebruikte zorg. Daarbij werd ook gevraagd welke vormen van zorg ze graag volledig vergoed zouden zien van een lijst van zestien zorgvormen die niet of gedeeltelijk worden vergoed door de basisverzekering. Bovendien werd de patiënten gevraagd of ze bij volledige vergoeding meer gebruik van deze zorg zouden maken.