Publicatie

Publication date

Begeleiding van mensen met dementie die depressief of apathisch zijn: de ontwikkeling en evaluatie van twee evidence based richtlijnen voor verzorgenden.

Francke, A., Verkaik, R. Begeleiding van mensen met dementie die depressief of apathisch zijn: de ontwikkeling en evaluatie van twee evidence based richtlijnen voor verzorgenden. Verpleegkunde: 2006, 12(1), 53-61
Download the PDF
Recent zijn twee evidence based richtlijnen voor verzorgenden opgesteld over de begeleiding van mensen met dementie die depressief of apatisch zijn. De richtlijnen zijn ontwikkeled in zeven fasen: 1. inventarisatie van bestaande richtlijnen; 2. systematische literatuurstudie; 3. beoordeling bestaande richtlijnen; 4. ontwikkelen conceptrichtlijnen; 5. toetsen van conceptrichtlijnen in een expertbijeenkomst; 6. praktijktoets; 7. laatste aanpassingen in de richtlijnen. In dit artikel wordt het gevolgde ontwikkelingstraject bediscussieerd. Kenmerkend van dat traject is dat enerzijds veel aandacht is besteed aan de wetenschappelijke basis van de richtlijn, maar dat tevens dicht bij de ervaringen van beroepsbeoefenaren is gebleven door verzorgenden zowel in een expertbijeenkomst als in een praktijktoets gericht naar hun meningen en ervaringen te vragen. (aut. ref.)