Publicatie

Publication date

Bijlage bij Jaarrapport: “ Zorg door de huisarts - Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015 ”.

Prins, M., Verberne, L., Davids, R., Weesie, Y., Hek, K., Nielen, M., Elffers, B., Roodzant, E., Korteweg, L., Leeuw, E. de, Opperhuizen, G., Bakker, D. de, Verheij, R. Bijlage bij Jaarrapport: “ Zorg door de huisarts - Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015 ”. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download the PDF
Bijlage A: Patiëntkenmerken
Bijlage B: Omvang zorggebruik
Contacten huisartsenpraktijk
Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen
Bijlage C: Gezondheidsproblemen
Bijlage D: Prescripties
Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd
Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd
Gegevensverzameling