Publicatie

Publication date

Cliëntervaringen met de zorg en CZ Zorgkantoor: een herhaalmeting onder ouderen die zorg in natura ontvangen.

Garritsen, H., Boer, D. de. Cliëntervaringen met de zorg en CZ Zorgkantoor: een herhaalmeting onder ouderen die zorg in natura ontvangen. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download the PDF
In 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Dit was een grote verandering voor de organisatie van de zorg en voor de cliënten en naasten die daarin hun weg moeten vinden. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz en vervullen een belangrijke rol als het gaat om het regelen van passende langdurige zorg.

CZ Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz in zes regio’s. Om inzicht te krijgen in hoeverre de ondersteuning van CZ Zorgkantoor aan haar cliënten mogelijk beter kan, is in 2016 een vragenlijst ontwikkeld en afgenomen onder ouderen die zorg in natura (ZIN) ontvingen. Een belangrijke bevinding was dat het zorgkantoor nauwelijks werd gezien als informatiebron en dus ook niet als bemiddelaar. Tegelijkertijd hadden cliënten en naasten wel moeite om hun weg te vinden in de langdurige zorg en gaven cliënten en naasten die contact hadden gehad met het Zorgkantoor aan dat dit heel behulpzaam voor ze is geweest.

Het afgelopen jaar heeft CZ Zorgkantoor onder meer gewerkt aan het vergroten van haar zichtbaarheid. Om te kijken hoe de ervaringen van cliënten en naasten zich hebben ontwikkeld, is in het huidig onderzoek een herhaalmeting uitgevoerd onder de doelgroep.

De belangrijkste conclusie is dat veel ervaringen in 2017 vergelijkbaar zijn met die in 2016: cliënten en hun naasten zijn over het algemeen tevreden over de geleverde zorg en over de dienstverlening van CZ Zorgkantoor. Er zijn echter ook een aantal veranderingen zichtbaar, over het algemeen in de gewenste richting van betere ervaringen met de zorg en het zorgkantoor. Een aantal van die verschillen zijn ook significant waaronder de rapportcijfers voor de zorg en de ervaren duidelijkheid van antwoorden van CZ Zorgkantoor. (aut. ref.)