Publicatie

Publication date

CQ Index Diabetes: schaalconstructie, betrouwbaarheid en discriminerend vermogen van de ervaringenvragenlijst.

Stubbe, J., Spreeuwenberg, P., Asbroek, G. ten. CQ Index Diabetes: schaalconstructie, betrouwbaarheid en discriminerend vermogen van de ervaringenvragenlijst. Utrecht: NIVEL, 2007.
Download the PDF
Patiënten zijn positief over de Nederlandse diabeteszorg. Gemiddeld waarderen ze de zorg met een 8,3 en de zorg van huisarts en diabetesverpleegkundige zelfs met een 8,7. De CQ-index Diabetes Versie 3 kan goed als hulpmiddel dienen om per diabetesnetwerk te bekijken wat de verbeterpunten zijn. Zo kan de samenwerking tussen zorgverleners nog beter. Het discriminerend vermogen van de vragenlijst is echter klein. Met andere woorden, met de vragenlijst is moeilijk te bepalen welke diabetesnetwerken betere zorg leveren dan andere. Waarschijnlijk omdat de onderlinge verschillen tussen de diabetesnetwerken gering zijn. Aanpassing van de vragenlijst lijkt daarom niet nodig. Wel is te overwegen een aantal items toe te voegen die het discriminerend vermogen verbeteren.

Kwaliteit meten
Met subsidie van ZonMw en de Stichting Miletus ontwikkelde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een CQ-index voor de diabeteszorg. Een CQ-index meet op een gestandaardiseerde manier de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de zorg en in wat zij belangrijk vinden. Op allerlei terreinen binnen de gezondheidszorg worden momenteel CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. In alle sectoren van de gezondheidszorg is het belangrijk om de kwaliteit zichtbaar te maken vanuit het perspectief van de cliënt. De CQ-index is hiervoor een geëigend instrument.

Ontwikkeling
Voor het onderzoek vulden 5.438 diabetespatiënten uit 24 verschillende diabetesnetwerken de vragenlijst in. De CQ-index Diabetes meet vooral de kwaliteit van de keten als geheel. De systematiek van de CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.