Publicatie

Publication date
CQ-Index Spataderen: meetinstrumentontwikkeling: kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van de patiënt.
Doornen, A. van, Triemstra, M., Rademakers, J. CQ-Index Spataderen: meetinstrumentontwikkeling: kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van de patiënt. Utrecht: NIVEL, 2008.
Download the PDF
Authors (2) of this publication:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie