Publicatie

Publication date

De huidige en toekomstige capaciteit aan huisartsen in Nederland: bruikbaarheid van drie databronnen voor bepaling van aanbod aan huisartsen voor capaciteitsraming 2022.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. De huidige en toekomstige capaciteit aan huisartsen in Nederland: bruikbaarheid van drie databronnen voor bepaling van aanbod aan huisartsen voor capaciteitsraming 2022. Utrecht: Nivel, 2022.
Download the PDF