Publicatie

Publication date

De indicatiestelling en de aansluiting tussen zorgbehoefte en geleverde thuiszorg bij chronisch zieken.

Francke, A.L., Algera, M. De indicatiestelling en de aansluiting tussen zorgbehoefte en geleverde thuiszorg bij chronisch zieken. In: P.P. Groenewegen; G.A.M. van den Bos; P.J. van Megchelen. Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken: van onderzoeksresultaten naar verbetering van zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2004. 114-134