Publicatie

Publication date

De indicatiestelling en de aansluiting tussen zorgbehoefte en geleverde thuiszorg bij chronisch zieken.

Francke, A.L., Algera, M. De indicatiestelling en de aansluiting tussen zorgbehoefte en geleverde thuiszorg bij chronisch zieken. In: P.P. Groenewegen; G.A.M. van den Bos; P.J. van Megchelen. Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken: van onderzoeksresultaten naar verbetering van zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2004. 114-134
In dit hoofdstuk staat de aansluiting tussen zorgbehoeften en verleende zorg in de thuiszorg
centraal. De bevindingen worden besproken tegen de achtergrond van de indicatiestelling door de
Regionale Indicatie Organen (RIO's). De overgrote meerderheid van de chronische zieken met een
aanvraag voor thuiszorg bleek het eens te zijn met het indicatiebesluit van het RIO. Toch signaleren
de onderzoekers op diverse onderdelen in de zorgketen discrepanties, met name bij (oudere)
patiënten met complexe zorgbehoeften. Geconcludeerd wordt dat een integrale en objectieve
indicatiestelling met de installatie van de RIO's niet in alle opzichten is gewaarborgd.(aut. ref.)