Publicatie

Publication date

De Keuzemonitor Geneeskunde: een nationaal en longitudinaal meetinstrument voor het volgen van specialisatievoorkeuren en het ondersteunen van specialisatiekeuzen van geneeskundestudenten in Nederland.

Vergouw, D., Heiligers, P.J., Batenburg, R.S. De Keuzemonitor Geneeskunde: een nationaal en longitudinaal meetinstrument voor het volgen van specialisatievoorkeuren en het ondersteunen van specialisatiekeuzen van geneeskundestudenten in Nederland. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download the PDF
Dit rapport beschrijft de opzet van het eerste landelijke longitudinale onderzoek naar de specialisatievoorkeuren en beroepskeuzen van geneeskundestudenten in Nederland. Het onderzoek is met financiering van de SBOH en in samenwerking met alle Nederlandse medische faculteiten in 2013 en 2014 uitgevoerd. De resultaten bieden vooral inzicht in de ontwikkeling van keuzes en voorkeuren van geneeskundestudenten die de Nederlandse basisopleiding doorlopen. De kernvragen van dit rapport zijn:
1. Wat is de huidige specialisatievoorkeur van geneeskunde studenten uit de Nederlandse basisopleiding geneeskunde en hoe verhoudt deze voorkeur zich tot de beschikbare opleidingsplaatsen?
2. Hoe verandert de specialisatievoorkeur van geneeskunde studenten gedurende de basisopleiding, wat zijn de determinanten van de specialisatievoorkeur en wat zijn de determinanten van een veranderende specialisatievoorkeur? (aut. ref.)