Publicatie

Publication date

De meerwaarde van AIOTO-trajecten voor de academisering van de huisartsgeneeskunde: een onderzoek ten behoeve van de evaluatie van het HGOG-programma.

Schaaijk, A. van, Knottnerus, B., Meekes, W., Schellevis, F., Horst, H. van der, Batenburg, R. De meerwaarde van AIOTO-trajecten voor de academisering van de huisartsgeneeskunde: een onderzoek ten behoeve van de evaluatie van het HGOG-programma. Utrecht: Nivel, 2023. 48 p.
Download the PDF