Publicatie

Publication date

De omgang van verpleegkundigen met patiëntgegevens: een verkenning van de uitvoering van de WGBO binnen de verpleegkundige professie.

Verkaik, R., Francke, A., Friele, R. De omgang van verpleegkundigen met patiëntgegevens: een verkenning van de uitvoering van de WGBO binnen de verpleegkundige professie. Verpleegkunde: 2003, 18(1), p. 21-27
Verpleegkundigen komen te vaak de rechten van patiënten met betrekking tot hun verpleegkundig dossier niet na. Ongeveer een derde van de verpleegkundigen zegt dat ze patiënten soms inzage in hun dossier weigert. Ook verklaren verpleegkundigen dat ze een verzoek om een afschrift, aanvulling of vernietiging van het verpleegkundig dossier lang niet altijd inwilligen. Met het recht van de patiënt op de bescherming van zijn privacy lijken verpleegkundigen ook niet altijd zorgvuldig om te gaan. Van de verpleegkundigen zegt bijvoorbeeld 41% informatie aan familie van de patiënt door te geven, zonder hiervoor toestemming aan de patiënt te vragen. Dit schrijven medewerkers van onderzoeksinstituut NIVEL, Renate Verkaik, Anneke Francke en Roland Friele, in het februarinummer van Verpleegkunde. In opdracht van ZorgOnderzoek Nederland en het LEVV deden zij een vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen uit alle sectoren van de gezondheidszorg, naar de rol die zij spelen bij de uitvoering van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet trad in 1995 in werking en regelt het recht van patiënten op een verantwoorde omgang met patiëntgegevens en op informed consent. De verantwoorde omgang met patiëntgegevens betreft de verpleegkundige en medische verslaglegging in het verpleegkundig en medisch dossier en een aantal rechten die patiënten met betrekking tot deze dossiers hebben. Zonder uitzondering moeten patiënten hun dossiers kunnen inzien of een kopie van hun dossiers kunnen ontvangen. Ook hebben patiënten het recht een eigen verklaring aan de dossiers toe te voegen om daarmee een vollediger of juister beeld van de persoon of gezondheidstoestand te schetsen. Een laatste recht van patiënten met betrekking tot het verpleegkundig en medisch dossier is het recht om de dossiers (deels) te laten vernietigen. De onderzoekers vermoeden dat het niet-naleven van de wet samenhangt met de beperkte mate waarin zorginstellingen op schrift gestelde afspraken en protocollen hebben ontwikkeld over de uitvoering van de WGBO. Uit eerder onderzoek onder artsen is gebleken dat ook voor deze beroepsgroep de vertaling van de WGBO in concrete afspraken en protocollen te wensen overlaat.