Publicatie

Publication date

De Plezierige-Activiteiten-Methode na een beroerte: handreiking voor verzorgenden.

Verkaik, R., Francke, A.L., Smalbrugge, M. De Plezierige-Activiteiten-Methode na een beroerte: handreiking voor verzorgenden. Utrecht: NIVEL, 2012.
Download the PDF
De Plezierige-Activiteiten-Methode die is ontwikkeld voor mensen met dementie, blijkt ook goed bruikbaar om depressieve klachten te verminderen bij de verzorging na een beroerte. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in TvZ: Tijdschrift voor verpleegkundigen.

Ieder jaar krijgen ongeveer 41.000 mensen in Nederland een beroerte. Veel van deze patiënten worden opgenomen op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis en als ze onvoldoende herstellen op een verpleegafdeling. Door de schade aan de hersenen of als reactie op hun plotselinge beperkingen, worden veel patiënten na een beroerte depressief. “Als je deze depressieve klachten kan verminderen of voorkomen, bevordert dat het herstel en hun kwaliteit van leven”, stelt NIVEL-onderzoeker Renate Verkaik. Zij ontwikkelde een methode tegen depressie bij mensen met dementie.

Hulpmiddel
Voor mensen die een beroerte hebben gehad is nu een ‘vertaling’ beschikbaar van deze ‘Plezierige-Activiteiten-Methode’, gesubsidieerd door Fonds NutsOhra. “De depressieve klachten na een beroerte lijken op de klachten van mensen met dementie en daarom hebben we gekeken of de Plezierige-Activiteiten-Methode ook geschikt is voor deze patiënten”, verklaart Verkaik. De methode is een hulpmiddel voor verzorgenden, activiteitenbegeleiders, familie en vrijwilligers.

Schlagers [/Tropische vissen]
“Bij verpleging en verzorging volgens deze methode ga je uit van de hobby’s en interesses die patiënten hadden toen ze nog gezond waren. Als je die hobby’s in aangepaste vorm aanbiedt”, legt ze uit, “verbetert hun stemming en verdwijnen depressieve klachten. Bijvoorbeeld voor iemand die thuis een aquarium met tropische vissen heeft en van schlagermuziek houdt, kun je tijdens het wassen een cd met schlagerliederen opzetten en boeken met tropische vissen regelen.”

Veelbelovend
De ‘vertaalde’ methode voor begeleiding en verzorging bij een beroerte is onderzocht in een pilot op twee verpleeghuisafdelingen: een revalidatieafdeling en een verpleegafdeling. “De resultaten zijn veelbelovend”, stelt Verkaik. “Het lijkt erop dat depressieve patiënten met een beroerte net zoveel profijt kunnen hebben van de methode als patiënten met dementie. We willen nu samen met VUmc een grootschalig onderzoek doen naar de effecten van de methode bij beroerte.”