Publicatie

Publication date

De rol van zorgkantoren en netwerken bij de realisatie van palliatieve terminale zorgvoorzieningen.

Mistiaen, P., Francke, A.L. De rol van zorgkantoren en netwerken bij de realisatie van palliatieve terminale zorgvoorzieningen. Utrecht: NIVEL, 2006.
Download the PDF
Zorgkantoren verschillen onderling in de mate waarin zij samenwerken met de netwerken palliatieve zorg bij de realisatie en planning van palliatieve terminale zorgvoorzieningen.

Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) gesubsidieerd door het Ministerie van VWS, met als doel inzicht krijgen in de rol van zorgkantoren en regionale netwerken palliatieve zorg als het gaat om het ontstaan en voortbestaan van palliatieve terminale zorgvoorzieningen. Deze informatie kan het Ministerie van VWS gebruiken bij hun overleg met zorgkantoren ten aanzien van palliatieve zorg.
Palliatieve zorg geniet brede maatschappelijke belangstelling; het is een explosief groeiende sector. Op dit moment is er echter nog sprake van een ongelijke spreiding van PTZ-bedden over de verschillende zorgkantoorregio's

Niet alleen het aantal bedden verschilt per regio. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende zorgkantoren hun activiteiten en de samenwerking met de netwerken op verschillende manieren organiseren, en dat niet objectief wordt vastgesteld of vraag en aanbod in evenwicht zijn. Ook er is geen sprake van een door alle zorgkantoren en in alle zorgregio’s gedeelde visie op de realisatie en planning van palliatieve zorg laat, staan van een uitgekristalliseerd beleid.

Tot praktische problemen leidt dit overigens niet. Het huidige aanbod aan PTZ-voorzieningen wordt over het algemeen als voldoende beschouwd, zowel door de vertegenwoordigers van zorgkantoren als die van netwerken. Het NIVEL beveelt aan een methode te ontwikkelen om de PTZ behoefte objectief te peilen.

Het onderzoek is verricht door middel van e-mail vragenlijsten en telefonische interviews onder 25 vertegenwoordigers van zorgkantoren en van netwerken palliatieve zorg.