Publicatie

Publication date

De verzorgde laatste levensfase.

Francke, A. De verzorgde laatste levensfase. Utrecht: NIVEL, 2010. 21 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar "Verpleging en verzorging in de laatste levensfase".
Download the PDF