Publicatie

Publication date

Deelrapport VII: Cumulatie van eigen betalingen bij chronisch zieken.

Ros, C.C., Friele, R.D., Rijken, P.M., Hutten, J.B.F., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. Deelrapport VII: Cumulatie van eigen betalingen bij chronisch zieken. In: J.B.F. Hutten, C.C. Ros, D.M.J. Delnoij (red.). Evaluatie Algemene Eigen-Bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: Eindrapport: effecten van de Algemene Eigen-Bijdrageregeling. 25