Publicatie

Publication date
Do effects of common casemix adjusters on patient experiences vary across patient groups?
Boer, D. de, Hoek, L. van der, Rademakers, J., Delnoij, D., Berg, M. van den. Do effects of common casemix adjusters on patient experiences vary across patient groups? Medical Care Research and Review: 2017, 17(768)
Read online
Authors (2) of this publication:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie