Publicatie

Publication date

Geen grote veranderingen in het consumentenvertrouwen in de zorg na invoering van het nieuwe zorgstelsel.

Maat, M. van der, Jong, J. de. Geen grote veranderingen in het consumentenvertrouwen in de zorg na invoering van het nieuwe zorgstelsel. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download the PDF
Gegevensverzameling