Publicatie

Gezinsgelijkenis in contactfrequentie met de huisartsenpraktijk: een retrospectief cohortonderzoek.

Cardol, M., Groenewegen, P., Bakker, D. de, Spreeuwenberg, P., Dijk, L. van, Bosch, W. van den. Gezinsgelijkenis in contactfrequentie met de huisartsenpraktijk: een retrospectief cohortonderzoek. In: H. van Weert. (Red.) Schatjes zijn het: 25 bijdragen over het kind in Huisarts & Wetenschap. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008. p. 27-36.
Download the PDF
Gegevensverzameling