Publicatie

Publication date
Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving: een systematisch literatuuronderzoek.
Dückers, M.L.A., Baliatsas, C., Gerbecks, J., Yzermans, C.J. Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving: een systematisch literatuuronderzoek. Utrecht: WODC, Nivel, 2019.
Download the PDF
Authors (4) of this publication:
C. (Christos) Baliatsas
postdoc onderzoeker gezondheidseffecten van rampen en milieu-incidenten