Publicatie

Publication date

Haalbaarheidsstudie patiëntenpanel chronisch zieken: projectvoorstel en verslag haalbaarheidsstudie.

Wagner, C., Foets, M., Peters, L., Dekker, J. Haalbaarheidsstudie patiëntenpanel chronisch zieken: projectvoorstel en verslag haalbaarheidsstudie. Utrecht: NIVEL, 1996.
Download the PDF
In het rapport worden doelstellingen, opzet en verwachte resultaten van een landelijk panel van mensen met een chronische aandoening beschreven. Tevens wordt verslag gedaan van de haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd ter voorbereiding van het panel. Tot slot worden enkele gegevens omtrent de ervaren kwaliteit van zorg aan chronisch zieken en hun bekendheid met patiëntenorganisaties ander uitgewerkt.