Publicatie

Publication date

Handleiding voor het implementeren van Salsa: een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie.

Graaff, F.M. de, Redmond, R., Francke, A.L. Handleiding voor het implementeren van Salsa: een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie. Utrecht: NIVEL, Stade Advies, 2004.
Download the PDF
De Salsa-intervisiemethode ter ondersteuning van verzorgenden in de thuiszorg bij hun zorg voor allochtone cliënten, blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en leermogelijkheden van verzorgenden. Via Salsa leren zij de zorgvraag van allochtone cliënten in kaart te brengen en hun zorgaanbod bewust af te stemmen op die vraag.
Dit blijkt uit evaluatie door het NIVEL in opdracht van ZonMw van een proeftraject waarbinnen Salsa in Hengelo, Arnhem en Utrecht door teams van verzorgenden is uitgetest.
Salsa blijkt goed inpasbaar in de organisatie en levert verzorgenden en hun direct leidinggevenden handvatten op om hun zorg aan allochtone cliënten te verbeteren. In deze handleiding vindt u praktische informatie voor thuiszorg managers, direct leidinggevenden en bijscholingsfunctionarissen of voor andere medewerkers die belast zijn met de invoering van Salsa in een thuiszorgorganisatie, en voor de verzorgenden zelf.
De Salsa-intervisiemethode werd ontwikkeld door bureau Stade Advies in Utrecht.
Deze handleiding is een resultaat van het door ZonMw gefinancierde project 'Ontwikkeling en evaluatie van een intervisiemethodiek ten behoeve van de extramurale verzorging van allochtone cliënten'. Ondersteuning bij de opzet en uitvoering kunt u ook verkrijgen bij Stade Advies.