Publicatie

Publication date

Herhalingsreceptuur in de huisartsenpraktijk.

Dijkers, F.W., Dijk, L. van. Herhalingsreceptuur in de huisartsenpraktijk. Bijblijven: 2008, 24(5), p. 32-36.
Download the PDF
Herhalingsreceptuur – meestal bedoeld voor de behandeling van chronische aandoeningen – is gemakkelijk voor de dokter en voor de patiënt. Momenteel wordt daarbij in het algemeen een hoeveelheid voorgeschreven die voldoende is voor een periode van drie maanden. Het lijkt echter logischer om bij deze receptuur de datum aan te geven waarop de patiënt weer gecontroleerd zal worden voor de betreffende aandoening, bijvoorbeeld een halfjaar nadat het oorspronkelijke recept is uitgeschreven. De apotheek kan dan aan de hand van het gebruik eenvoudig de benodigde hoeveelheid berekenen. Huisartsen en apothekers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de bewaking van chronische receptuur en zouden hierover afspraken met elkaar moeten maken. Voor een aantal aandoeningen hebben de beroepsverenigingen al een Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) opgesteld, die als leidraad kan dienen voor plaatselijke of regionale afspraken. Men moet daarbij met name rekening houden met regels rond de informatie-uitwisseling en rond de privacy en de rechten van patiënten. (aut. ref.)