Publicatie

Publication date

Het meten van uitkomsten in de GGZ.

Wetten, H. van, Kok, I., Wagner, C., Geurts, M. Het meten van uitkomsten in de GGZ. Utrecht: NIVEL, Trimbos-Intstituut, 2005.
Download the PDF
Het NIVEL heeft een proef met het implementeren van instrumenten om uitkomsten in de GGZ systematisch te meten (uitkomstenmanagement) uitgevoerd in twee GGZ-instellingen. Beide instellingen zijn er succesvol in geslaagd de nieuwe meetinstrumenten structureel en gestructureerd in te voeren en te verankeren in hun bedrijfsvoering. Of dat inderdaad gezondheidswinst bij hun cliënten tot resultaat heeft , valt nog niet te zeggen.
Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en het Trimbos Instituut, gesubsidieerd door het ZonMw programma "Kwaliteit van Zorg in de GGZ".
Het rapport bevat de resultaten van een implementatietraject en een evaluatieonderzoek in twee GGZ-instellingen, te weten GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ Eindhoven en de Kempen. Het ging er in dit onderzoek ook om, om de gekozen meetinstrumenten te verankeren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Beide instellingen dienden als pilot voor het project omdat zij ruime ervaring hadden met verbeterprojecten, maar beiden ook wisten hoe moeilijk het is om resultaten te laten beklijven.
De beoogde verandering moest uitgevoerd worden door de hulpverleners: psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en begeleiders. Van hen werd verwacht dat zij hun dagelijkse manier van werken zouden aanpassen door bij de gekozen cliëntengroep gestandaardiseerd informatie te verzamelen over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
Het NIVEL en Trimbos Instituut beschrijven de wijze waarop zij de instellingen hebben begeleid en hoeveel inspanning de implementatie de instellingen heeft gekost. Bovendien wordt antwoord gegeven op de vraag wat dit project tot een succes maakte en wat andere GGZ instellingen hiervan kunnen leren. Een van de factoren die van belang zijn, is het lerende
vermogen van de teams en de teamcultuur. Immers: niet alle teams zijn zonder meer in staat routines te doorbreken en hun manier van werken aan te passen. Om tot leren en veranderen te komen zijn bepaalde eigenschappen nodig. Deze worden in het rapport beschreven.