Publicatie

Publication date

Het Panel: handelen volgens wettelijke eisen.

Speet, M., Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Het Panel: handelen volgens wettelijke eisen. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2004, 114(1), 38-39
Download the PDF
Verpleegkundigen vinden het vrijwel unaniem belangrijk om te handelen volgens wettelijke eisen die direct met hun beroepsuitoefening te maken hebben, zoals de WGBO en de BOPZ. Eén op elke drie verpleegkundigen is echter niet goed op de hoogte van de inhoud van die wetten en wil bijgeschoold worden. (aut. ref.)