Publicatie

Publication date

Hoe kan de Inspectie patiëntervaringen benutten? Bruikbaarheid CQ-index voor Risicogestuurd Toezicht IGZ.

Sixma, H., Boer, D. de. Hoe kan de Inspectie patiëntervaringen benutten? Bruikbaarheid CQ-index voor Risicogestuurd Toezicht IGZ. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2016(1), 24-27
Download the PDF
In de toezichtvisie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een belangrijke plaats ingeruimd voor het betrekken van burgers. Eén van de manieren om dit handen en voeten te geven is om de signalen die burgers afgeven zo goed mogelijk te benutten als bron van toezichtinformatie. In het Incidenten Toezicht maakt de IGZ al langer gebruik van burgermeldingen. Maar ook in het Risicogestuurd Toezicht bekijkt de IGZ momenteel hoe signalen van burgers te benutten zijn, bijvoorbeeld als het gaat om signalen uit social media (Van de Belt, 2014).