Publicatie

Publication date

Hoeveel mensen met een verstandelijke beperking wonen thuis en krijgen thuiszorg?

Francke, A. Hoeveel mensen met een verstandelijke beperking wonen thuis en krijgen thuiszorg? www.nivel.nl: NIVEL, 2004.
Download the PDF
In Nederland woont meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke beperking buiten een
instelling. Het gaat daarbij om een groep van ongeveer 58.000 mensen die thuis wonen, dat wil zeggen zelfstandig, bij hun ouders of andere naasten. Bestaande onderzoeksgegevens over de mate waarin deze mensen gebruik maken van professionele zorg thuis, zijn niet eenduidig en daardoor moeilijk te interpreteren. Wel zijn er aanwijzingen dat cliënten met thuiszorg, meestal ondersteunende of activerende begeleiding krijgen.(aut. ref.)