Publicatie

Publication date

Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk.

Speet, M., Francke, A.L. Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download the PDF
Verpleegkundigen die een duidelijke visie hebben op de aard en het belang van hun beroep, werken meestal binnen een team waarin men elkaar stimuleert en feedback geeft. Ook een veilige sfeer binnen het team is daarvoor van belang.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de individuele professionalisering van verpleegkundigen dat het NIVEL uitvoerde in opdracht van NU'91 en in samenwerking met de verpleegkundigen van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden (Panel V&V).
Het project is mede gefinancierd door de AVVV en de sectorfondsen Zorg en Welzijn. De resultaten zal NU'91 gebruiken ten behoeve van haar beleid gericht op stimulering en ondersteuning van verpleegkundigen bij hun individuele professionalisering.
Individuele professionalisering is onder andere dat verpleegkundigen een professionele visie op de aard en het belang van hun beroep ontwikkelen. Of verpleegkundigen op de werkvloer bezig zijn met hun individuele professionalisering wordt vooral bepaald door het belang dat zij daar zelf aan hechten.
Verpleegkunde-studenten op regionale opleidingscentra blijken minder gestimuleerd te worden bij hun individuele professionalisering dan verpleegkunde studenten op hogescholen. Regionale opleidingscentra besteden ook minder aandacht dan hogescholen aan een belangrijk aspect van individule professionalisering, namelijk evidence-based werken. Verder krijgen verpleegkunde studenten op hogescholen meer training in reflecteren, beargumenteren en verantwoorden van het eigen handelen.