Publicatie

Publication date

Informatie van zorgverzekeraars over prijzen van behandelingen bij verschillende zorgaanbieders: zijn verzekerden hiervan op de hoogte en vinden zij deze informatie belangrijk?

Potappel, A., Victoor, A., Curfs, E., Jong, J. de. Informatie van zorgverzekeraars over prijzen van behandelingen bij verschillende zorgaanbieders: zijn verzekerden hiervan op de hoogte en vinden zij deze informatie belangrijk? Utrecht: Nivel, 2018.
Download the PDF
Ongeveer de helft (49%) van de leden van het NIVEL Verzekerdenpanel vindt informatie van hun zorgverzekeraar over prijzen van behandelingen tot aan de eigen risico-grens belangrijk bij het kiezen van een zorgaanbieder. Echter is iets minder dan de helft (44%) van de panelleden ervan op de hoogte dat hun zorgverzekeraar deze prijsinformatie openbaar heeft gemaakt. Terwijl zes op de tien panelleden aangeeft (waarschijnlijk) van plan te zijn om de prijs op te zoeken voor een behandeling wanneer zij in de toekomst zorg nodig hebben. Lager opgeleide panelleden blijken vaker niet van plan te zijn om prijsinformatie op te zoeken en zorgaanbieders te vergelijken op basis van deze informatie wanneer zij zorg nodig hebben dan panelleden met een hoger opleidingsniveau. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of verzekerden zich in de praktijk daadwerkelijk zo gedragen. Huisartsen en zorgverzekeraars zouden mensen meer op de hoogte kunnen stellen van de beschikbare prijsinformatie en het belang hiervan ook verduidelijken.