Publicatie

Publication date

Informatiebehoeften van patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten.

Zwaard, J. van der, Francke, A., Gamel, C. Informatiebehoeften van patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten. Verpleegkunde: 2003, 18(1), 8-20
Download the PDF
In de gezondheidszorg wordt veel betekenis toegekend aan het geven van informatie aan en het geïnformeerd zijn van patiënten en hun naasten. Vooral in de palliatieve zorg is informatie van groot belang om de laatste levensfase zo goed mogelijk door te komen en om weloverwogen beslissingen over zorg en palliatieve behandeling te kunnen nemen. In de literatuur wordt een aantal onderwerpen genoemd waarover men meestal geïnformeerd wil worden, zoals het ziekteproces, de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte voor het dagelijks leven. Tevens blijkt uit de literatuur dat de informatiebehoefte per individu sterk kan verschillen. Dit wordt onder meer beïnvloed door de individuele houding ten opzichte van informatie, de zorgsetting en het besef van het naderende einde. Factoren die van invloed zijn op de aansluiting tussen de informatiebehoefte en de verstrekte informatie zijn bijvoorbeeld het tijdstip waarop de informatie wordt gegeven, tijd en aandacht voor de patiënt en de beschikbaarheid van hulpverleners voor het beantwoorden van vragen. (aut.ref.)