Publicatie

Publication date

Inleiding: veiligheid van medisch specialistische zorg.

Dillmann, R., Wagner, C., Schellekens, W., Klein, J., Jager, M., Grinten, T. van der. Inleiding: veiligheid van medisch specialistische zorg. In: Dillmann, R., Wagner, C., Schellekens, W., Klein, J., Jager, M., Grinten, T. van der. Patiëntveiligheid. Handboek voor medisch specialistische zorg. Utrecht: De Tijdstroom, 2016. Deze publicatie is verkrijgbaar via de website van de uitgever.