Publicatie

Publication date

Integratie kruiswerk en gezinsverzorging: ervaringen van hulpverleners en clienten.

Verheij, R.A., Caris-Verhallen, W.M.C.M., Kerkstra, A. Integratie kruiswerk en gezinsverzorging: ervaringen van hulpverleners en clienten. Utrecht: NIVEL, 1993.
Download the PDF
In dit onderzoek wordt een aantal experimenten met betrekking tot de integratie van Kruiswerk en gezinsverzorging geëvalueerd. De evaluatie richt zich op een drietal aspecten van het primaire zorgproces binnen de experimenten: de indicatiestelling, het geïntegreerde zorgaanbod en de zorgcoördinatie. De ervaringen van de betrokken hulpverleners (wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, gezinsverzorgenden en helpenden) en hun cliënten staan hierbij centraal.