Publicatie

Publication date

Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2013.

Teirlinck, A.C., Asten, L. van, Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Donker, G.A., Euser, S.M., Gageldonk-Lafeber, A.B. van, Hooiveld, M., Lange, M.M.A. de, Meijer, A., Slump, E., Hoek, W. van der. Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2013. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2014. 112 p.
Read online