Publicatie

Publication date

Knelpunten in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking: een empirische studie.

Speet, M., Francke, A.L., Courtens, A., Curfs, L.M.G. Knelpunten in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking: een empirische studie. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2006, 32(3), 143-156
Dit artikel beschrijft - op basis van een schriftelijke enquête en focusgroepen - knelpunten in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. In een expertmeeting zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering die betrekking hebben op het primaire proces, de organisaties voor verstandelijk gehandicapten, de sector en de samenwerking tussen sectoren. Een belangrijke aanbeveling is om reeds binnen de sector of in andere sectoren ontwikkelde kennis te gebruiken en uit te wisselen. (aut.ref.)